26 އޭޕްރީލް 2017 , ބުދަ

ޔާމީން ރަޝިދު މަރާލި މީހުން ދެނަގަނެވިއްޖެ- ދެން އޮތީ ހިފާހައްޔަރުކުރުން- އޭސީޕީ ނަވާޒް

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން މީހުން މިހާރު ދަނެގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި ދެން އޮޓީ އެމީހުން ހިފާހައްޔަރުކުރުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން އޭސީޕީ އަބްދުﷲ ނަވާޒް ވިދާޅުވީ އެމީހުން ދެނެގަނެވުނީ…