ވިޔަފާރި

ކެނޮން އިމޭޖް ސްކެއަރގެ ނަމުގައި ޝޯވރޫމެއް ހުޅުވައިފި

01 day, 1 hour ago

ކެނޮން އިމޭޖް ސްކެއަރގެ ނަމުގައި ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީން ޝޯވރޫމެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ އެ ކުންފުނިން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުވި ދިހަވަނަ ޝޯރޫމެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާއަށް 1 ބިލިއަންރުފިޔާ...

01 week 4 days ago

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ފެބުރުއަރީ މަހު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އައިޓީބީ ފެއާރ މާދަމާ ފަށަނީ...

02 weeks 2 days ago

ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ބާލިންގ ގައި ބާއްވާ އިންޓަރނޭޝަން ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖް ފެއާރ (އައިޓީބީ) މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ…

ސައޫދީ އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ...

02 weeks 5 days ago

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން (ސައުދިއާ) އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސައުދީގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ އެރަބް ނިއުސްއަށް…

އައްޑޫ އިންވެސްޓަރސް ފޯރަމް ވަކި ތާރީޚެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

02 weeks 5 days ago

އައްޑޫސިޓީގައި މިއަދު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ "އައްޑޫ އިންވެސްޓަރސް" ފޯރަމް ވަކި ތާރީޚެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފޯރަމް ފަސްކުރި ސަބަބު ސާފުވާގޮތް…

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް 2.4ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފި

01 month ago

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން…

ދިރާގުން ހިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ 51% އިތުރުކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 37/14 ބަހަނީ

01 month ago

ދިރާގަށް މާލީ ގޮތުން ވެސް ނިމިގެންދިއަ އަަހަރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން ޙިއްޞާދާރަކަށް 37/14 ލިބޭނެ ގޮތަށް ފައިދާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.…

ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަނުން ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑު މިހާރު ގަންނަން ލިބޭނެ

01 month, 1 week ago

މިއަދުން ފެށިގެން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަނުން ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑު ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓް ހަމަޖައްސައިފި

01 month, 1 week ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެއިން އަތޮޅުތެރޭގައި ދެމުންދާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓްހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން…

ބީއެމްއެލް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން އިފްތިތާހްކޮށްފި

01 month 3 weeks ago

ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ބީއެމްއެލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި…

ދިރާގުގެ މިދިއަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ 16 އިންސައްތަ އިތުރުވެ ލިބުނު އާމްދަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

01 month 3 weeks ago

ދިރާގުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ ކުރީއަހަރަށްވުރެ 16 އިންސައްތަ އިތުރުވެ ލިބުނު އާމްދަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލައިފިނަމަ…

ދިރާގު ނެޓްވާކާ އަލަށް ގުޅުމުން 6 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 month 3 weeks ago

ދިރާގު ނެޓްވަރކް ޚިޔާރު ކުރެއްވުމުން 6 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.…

ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މުޅި ރާއްޖެއަށް އުރީދޫގެ 4G+ ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށްފި

02 months ago

މުޅި ރާއްޖެއަށް އުރީދޫގެ4G+ ނެޓްވަރކް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިމިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައިވާ،…

ބެކްޓުސްކޫލް ފެއާގެ ވިޔަފާރި މިއަހަރު ދަށް

02 months, 1 week ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގާ ބޮޑު ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ސިޓީ ސެންޓްރަލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް ފެއާ" ގެ މިއަރު ފެއާގެ ވިޔަފާރި ކުރީއަހަރުގެ…

ފަސޭހަކަމާ އެކު ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އާ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

02 months 2 weeks ago

8 ޖަނަވަރީ، މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ފަސޭހަކަމާ އެކު ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އާ ނިޒާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު…

 1 2 3 >  Last ›