ވިޔަފާރި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެއްޖެ – މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދޯންޏަކުންވެސް ކިރޭނީ ދުވާލަކު 2.5 ޓަނު.

02 days 14 hours ago

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ މިފްކޯއަށް ބާރު ބޮޑުވުމާއެކު، ކޮންމެ ދޯންޏަކުންވެސް މަސްކިރުވޭ ޢަދަދަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

އެގޮތުން…

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސްއާއެކު ތަޢާރަފްކޮށްފި

04 days 3 hours ago

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތްޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް…

ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް އަންނަ މަހު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށަނީ

04 days 10 hours ago

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެންމެ ފަހުގެ ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި ސެމްސަންގް އެސް 8 ޕްލަސް އަށް، ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މިރޭ 12 ޖަހާއިރަށް ހަމަވެ،…

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިއަ އަހަރުގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 1.02 ބިލިއަންރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް!

01 week 2 days ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީބަޔާނާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް މިއަދު ޝާޢިއުކޮށްފައިވާއިރު އެ ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން އެބޭންކަށް ވަނީ މިދިއަ…

އެއަރ އޭޝިއާގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަނީ..

01 week 3 days ago

އެއަރ އޭޝިއާގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ ކުރިން…

ހުސްވި މާރޗު މަހު އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މީރާއަށް ބަލައިގެންފި

01 week 5 days ago

ހުސްވި މާރޗު މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

މީރާއިން…

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 19 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

02 weeks 2 days ago

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 19 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ…

އަހަރަކު 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސްގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދެނީ..

02 weeks 2 days ago

އަހަރަކު 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސްގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކަށްދީފި

02 weeks 2 days ago

ރާއްޖޭގައި ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އަށް ދީފިއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ)…

ދުބާއީގައި މިމަހު އޮންނަ އަރަބިއަން މާކެޓުގައި މަޓާޓޯ އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައިފި

02 weeks 5 days ago

މި މަހު އޮންނަ އަރަބިއަން މާކެޓުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯއިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 20ވާ ބްރާސްފަތީގައި ބާއްވަނީ..

02 weeks 6 days ago

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 20 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ދިރާގުގެ މިދިޔަ…

ބީއެމްއެލްގެ 819 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަނީ..

03 weeks ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ 819 އެކަންޓެއް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިއީ ވިދިވިދިގެން 5 އަހަރު…

ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލޮމްބޯގެ ރަޓަމަލާނާ އެއަރޕޯޓަށް އަންނަމަހު ފަށަނީ..

03 weeks ago

ދިވެހި ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލޮމްބޯގެ ރަޓަމަލާނާ އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ މެއި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވުމުން އަގުތަކަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް..

03 weeks 2 days ago

ބަންޑާރަނައިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވުމުން އަގުތަކަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް އެ އެއަރލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް އިނަރ…

ޓީއެމްއޭއަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް ފްލީޓް އިތުރުކޮށްފި

03 weeks 4 days ago

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް (ޓީއެމްއޭ)އަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް ފްލީޓް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް އަލަށް ހުޅުވާތީ އާއި ރާއްޖެއަށް…

 1 2 3 >  Last ›