މުނިފޫހިފިލުވުން

މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި މިހާރުވެސް ތައިމޫރް ތަރިއެއް ފަދައިން ވިދަނީ

01 day 19 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމުގައިވާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ޚާން އާއި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް އަލީ ޚާން އަކީ، އޭނާ އުފަންވުމުގެ ކުރިންވެސް މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި…

ކަޕިލް ޝަރްމާ ބޮޑާވަނީތަ؟

03 days 18 hours ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ އަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން މީހުން ސަޕޯޓުކުރާ އަދި ލޯބިވާ މީހެކެވެ.

ސޮނީ ޓީވީ އިން ދެއްކި "ކޮމެޑީ ސަރކަސް"…

ދަރިންނަށްޓަކައި ޝާޙްރުކް ޚާން ރާބުއިމާއި ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓާލަނީ

04 days 19 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިއަކީ ޝާޙްރުކް ޚާން ނުވަތަ ކިންގް ޚާން އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އޭނާގެ ހުނަރުވެރި މޮޅު އެކްޓިންގްއާއި ހިތްހެޔޮ ސަމާސާ…

އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން ގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

04 days 23 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަދި ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ، އައިޝްވާރް ރާއީ ބަޗަން ގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނާރާޖް ރާއީ އިއްޔެ މުމްބައީ ގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އާއިލާއަށް…

ނަހުލާގެ "ބޮސް" ޑައިރެކްޓް ކުރަން ރިޝްމީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

02 weeks, 1 day ago

މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ، ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑައިރެކްޓަރ ފާތުމަތު ނަހުލާ، ދެން އެންމެ އަވަހަށް އުފައްދާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ބޮސް" ޑައިރެކްޓްކޮށް ދިނުމަށް،…

"ވިޝްކާ" ގެ ފުރިހަމަ ފެށުމާއިއެކު 3 ކަނބަލެއްގެ އަގުވެސް ވަޒަން ކޮށްފި

02 weeks, 1 day ago

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް ގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ" މިރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާރ ކޮށްފިއެވެ.

އަންހެނެއްގެ ކާއްސަ އެކްޓިންގް…

ސުނީއަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުންވެސް ތަޢުރީފް އޮހެނީ....

02 weeks 5 days ago

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ، ކޯރިއޮގްރާފަރ އަދި ކުރީގެ އެކްޓްރެސް ސުނީތާ އަލީ އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭނެ މީހުން މިހާރު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ.

ސުނީތާ ނުވަތަ "ސުނިޔާންކާ"،…

ރިވިއު- ލޮލުން ކަރުނަ ފޫދާލީ "މަލިކާ" ގެ ފުރިހަމަކަމުން

03 weeks ago

މިއަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން، ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު އުފާވެރި ޚަބަރަކީ، ވަރަށް ވެސް ޚާއްސަ އަދި ވަރަށް ރަނގަޅު މެސެޖެއް ބެލުންތެރިންނަށް…

އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ މޫނެއް، ވިޝާލް

03 weeks, 1 day ago

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ މޫނުތަކެއް މިހާރު މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފިލްމުތަކުންނާއި ވީޑިއޯ ލަވަތަކުން، އަދި ބައެއް އިސްތިހާރު ތަކުންވެސް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް…

ބޮޑު ހަރުގެ

03 weeks 5 days ago

ދަނޑިފަނުން ރުއްމުޑި ޖަހާ ހަރުގޭ އަޅައި ނިންމައިފިޔޭ
.........ދަނޑިއަޅައި ތޮށަލިން ފުރާޅު ހަދާ ހަރުގެ ނިންމައިފިޔޭ

ސާފު ހުދު ދޮންވެލި ލިޔޭ އެކިއެކި ކުލައިން…

ތިމާވެށި

03 weeks 6 days ago

އުޅެން ލިބިފައި މިވާ ދުނިޔޭގެ ނާޒުކުކަން ހިތަށް އެރުމުން
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍...................އުޅެން ލިބިފައި އޮތަސް ބިރު ހީވެޔޭ ގެއްލުން ބޮޑެތި ލިބުމުން

ދިވެހި ފިލްމު އަމާނާތުގެ އިތުރު 2 ޝޯވ.. މި ފަހަރު ޝްވެކް ސިނަމާގައި

04 weeks, 1 day ago

ދިވެހި ފިލްމު އަމާނާތުގެ އިތުރު 2 ޝޯވ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދު ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުޙައްމަދު ނިޔާޒު (ޓެޑްރީ) ވިދާޅުވީ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ…

ޝާރުދާ އަދި އަރުޖުންގެ ހާފް ގާލް ފްރެންޑް މޭ 19 ގައި ރިލީޒް ކުރަނީ

01 month ago

ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ދެ ބަތަލުން ކަމަށްވާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އަދި އަރްޖުން ކަޕޫރް ފެނިގެންދާ "ހާފް ގާލް ފްރެންޑް" މިއަހަރުގެ މޭ 19 ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް…

ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްރާ އާއެކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް- ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެނަމަ އެކުގައި ފިލްމު ކުޅޭނަން: އަކްޝޭ

01 month 2 weeks ago

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔާންކާ ޗޮޕްރާ އާއި އޭނާއި ދެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެނަމަ އެކުގައި ފިލްމްކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް އަކްޝޭ…

އެންމެ މަޤްބޫލު ޓީވީ ޑްރާމާ އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު ޕްރިޔަންކާއަށް

02 months ago

ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑްސްގައި ބެލުންތެރިން ހޮވާ އެންމެ މަޤްބޫލު ޓީވީ ޑްރާމާ އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެމެރިކަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ…

 1 2 3 >  Last ›