މުނިފޫހިފިލުވުން

ރިވިއު- "އިލް ނޮއިސް" ނަންވެސް ތަފާތު، ފިލްމުގެ ޕްލޮޓްވެސް ހަމަ އެހާމެ ތަފާތު

014 hours 22 mins ago

ތިއޭޓަރ މިރާޖް އަދި އޯކޭޒް އިންކް ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން އެއް ކަމަށްވާ ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް" މިމަހުގެ 27 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ،…

ފުރިހަމަ ޓީމްވޯކަކާއި އެކީ "އިލް ނޮއިސް" ޕްރިމިއަރ ކޮށްފި

02 days 4 hours ago

ތިއޭޓަރ މިރާޖް އަދި އޯކޭޒް އިންކް ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން އެއް ކަމަށްވާ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ޕްރިމިއަރ ކޮށްފިއެވެ.

ޝްވެކް ސިނަމާގައި މިރޭ ޕްރިމިއަރ ކުރެވުނު މިފިލްމާއި…

ސޮނާކްޝީ ބޭނުންވަނީ 'ޖުޅްވާ 2' އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު 2 ބޭބެ ކުޅެން

05 days 14 hours ago


ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބޭނުންވަނީ އޭނާއެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ދެބޭބެ ވެސް އެކްޓިންގ ގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނާށެވެ.
ސޮނާކްޝީ ގެ…

މިފަހަރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މިސްޓަރ ބީން އެއް، އެކަމަކު ވަރަށް މަޖާވާނެ- ރޯވަން އެތްކިންސަން

06 days 11 hours ago

މީގެ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ކުރިން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބެލުންތެރިންގެ ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކޮމެޑީ ސީރީޒްކަމަށްވާ މިސްޓަރ ބީން، އެނބުރި ސްކްރީނަށް…

މީ ލޯތްބަކީގެ ޝޯވތައް އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި

06 days 16 hours ago

އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ދައްކަމުން އައި މީ ލޯތްބަކީގެ ޝޯވތައް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓްގެ ފަރާތުން މި އޭޕްރިލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު…

މުންކޮ ގެ "އިލްނޮއިސް" ޕްރިމިއާރ ކުރަން 7 ދުވަހަށް ވެއްޖެ

01 week 2 days agoރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ، ކޮރިއޮގްރަފަރ، ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި އެކްޓަރ މުޙައްމަދު މުންތަސިރު އެކްޓުކޮށް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ، މުންކޮގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު…

ރަޝް އަވަރ ގެ ސީކުއެލްގައި ޖެކީ ޗޭން އާއެކު ޝާހްރުކް ޚާން

01 week 5 days agoބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޝާޙްރުކް ޚާން އަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު އެކްޓަރެއްކަން މުޅި ދުނިޔެވެސް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

އޭނާގެ އެކްޓިންގގެ ހުނަރު މޮޅުކަން…

އިއުލިއާ އަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ސަލްމާން ދިނީ ކާރަކާއި ގެއެއް

02 weeks 5 days ago

ބޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމީހެއް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވާ އިއުލިއާ ވަންތޫރު…

ބަރުދަނަށް ބެލުމަކި ނުކައި ހުރުމެއް ނޫން- ދިޕިކާ

03 weeks 3 days agoބަރުދަން ލުއިކުރަން ނުވަތަ ރީތި ބައްޓަމެއްގައި ހުންނަން ރަނގަޅަށް ނުކައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު…

އިންސްޓަރގްރާމް ހެކް ކުރިޔަސް ނިއާ ޝަރުމާ އަދިވެސް ހުރީ ފިލްމީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން..

03 weeks 4 days ago

ޒީ ޓީވީން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާ ސީރީޒް، ޖަމާއީ ރާޖާއިން ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ބަޠަލާ ނިއާ ޝަރްމާގެ އިންސްޓަރގްރާމް އެކައުންޓު ހެކް ކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ…

ސަލްމާން ޚާން- ދިވެހިންގެ އެންމެ ގާތް ފިލްމީތަރި!

03 weeks 5 days ago

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން އަކީ ދިވެހިންނާއި އެންމެ ގާތް ފިލްމީތަރި ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ފިލްމީތަރިންގެ…

"ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯވ" ގެ މަޖާކަން ގެއްލެނީބާ..؟ ޝޯވ ފްލޮޕް ވަނީބާ..؟

04 weeks ago

ސޮނީ އިން މީގެ ހަތް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދައްކަމުން ދިޔަ "ކޮމެޑީ ސަރކަސް" އިން ބެލުންތެރިންނަށް ތަޢާރަފްވި، މަޝްހޫޜު ކޮމީޑިއަން، ކަޕިލް ޝަރްމާގެ ޖާދޫ ގެއްލެނީހެން…

ލޯބިވާ ކޮއްކޮއަށްޓަކައި22 ގަޑީރުގެ ދަތުރެއް ކަޑަތުކުރަން ސަލްމާން ތައްޔާރު

01 month agoބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާން، އޭނާގެ ތުއްތު ތުއްތު ކޮއްކޮ އާހިލް ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވާކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ސިއްރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.…

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރްގެ ގުޅުން އޮތީ ބަންސާލީގެ އަތް މަތީގައިތަ؟

01 month ago

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ޖޯޑުންގެ ތެރެއިން މީހުންނަށް އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް ޖޯޑަކީ ދީޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރް ސިންގް އެވެ.

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން…

ހަމަޖެހިގެން އުޅެވެނީ 'ޑަބަލް' ދިރިއުޅުން ބެލެންސް ކުރެވޭތީ- ޕްރިޔާންކާ

01 month ago


ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްރާ އޭ ބުނުމުން ނޭނގޭނެ މީހަކު ވަރަށް މަދު ވާނެއެވެ.

އުމުރުން 17 އަހަރުގައި 'މިސް ވޯލްޑް' ކަމުގެ ފަޙުރުވެރި ތާޖު ބޮލުގައި އެޅުމަށްފަހު، 2003…

 1 2 3 >  Last ›