އިޢުލާން

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންގުމެއް)

1 week, 1 day ago

އެންގުމެއް

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި…

އެސްޓީއޯ (އިޢުލާން)

2 weeks ago

އިޢުލާން: 60ADM/2017/59‍-

އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޭޓަރިންގ ސާރވިސް ދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ،…

3 weeks, 1 day ago

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

3 weeks 5 days ago

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (2016/ 0199-C) ގެ ހިއްސާދާރުން އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަޅުގަނޑާ, ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް…

ޓޫ ޕްރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 month ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ޓޫ ޕްރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0749-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހު…

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 month ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2014/ 0108-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 18 ޑިސެމްބަު 2016 ވަނަދުވަހު…

ބީޗް އެންޑް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

1 month ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ
ބީޗް އެންޑް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0749-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ…

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (އިޢްލާން)

1 month, 1 week ago

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0479 ‍‍ސީ) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުން ގެ…

20 ސައިކަލް ގުޅިގެން ރާއްޖެތެރޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ!

1 month 3 weeks ago


20 ސައިކަލް ގުޅިގެން ރާއްޖެތެރޭގައިވެސް ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.
އެ އޮތޯރިޓީން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު…

މަގޫދޫ އަށް ރައީސް ޔާމީން ބަނދަރެއް ދެއްވައިފި

1 month 4 weeks ago


ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިހައިތަނަށް ބަނދަރެއް ނެތި އޮތް ހަމައެކަނި ރަށް ކަމަށްވާ ފ. މަގޫދޫ އަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ބަނދަރެއް ދެއްވައި އެ ބަނދަރު ރަސްމީގޮތުން…

ލީބިޔާގަ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ދަރިފުޅާއެކު 13 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

2 months ago


ލީބިޔާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމަށްވާ ބެންގާޒީގެ މިސްކިތެއް ކައިރީގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅާއިއެކު 13 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.…

ސައުދީ ސިފައިން ޓެރަރިސްޓުން އަތުލައިގަތުމަށް ހަމަލާ ދިނުމުން 2 ޓެރަރިސްޓަކު އަމިއްލައަށް ހަށިގަނޑު ގޮއްވާލައިފި

2 months ago


ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ސައުދީ ސިފައިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޓެރަރިސްޓުން އަތުލައިގަތުމަށް މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޓެރަރިސްޓުންނަށް…

އިސްލާމް ދީން ފެތުރުމަކީ ހަމައެކަނި ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫން: ޝައިޚް ޖައުފަރު

2 months ago


އިސްލާމް ދީން ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ އެކަނި ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކޮންެމެ މުސްލިމަކު ވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ…

ތަރުކާރީ ފޮށިގަނޑެއްގަ ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ޕާކިސްތާނުގެ މާރުކޭޓެއްގަ 20 މީހުން މަރާލައިފި

2 months ago


ޕާކިސްތާނުގެ ޕަރުޗިނާރުގެ ތަރުކަރީ މާރުކޭޓެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުން 20 މީހުން މަރުވެ 49 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. ބޮން މާރުކޭޓަށް ވައްދާފައިވަނީ ތަރުކަރީ ފޮށިގަނޑަކަށް…

ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް- ކްއީންސްލަންޑް ޔުނިވަރސިޓީ ފަޚުރުވެރިވާ ދަރިވަރެއް!

2 months ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ސައިކޮލޮޖީ ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް އަކީ އޭނާ ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްއީންސް ލޭންޑުން…

 1 2 3 >  Last ›