ކުޅިވަރު

މައިލޯ ފައިވްކޭ ގެ ނަމުގައި ދުވުމެއް ބާއްވަނީ

015 hours 23 mins ago

މައިލޯ ފައިވްކޭ ގެ ނަމުގައި ދުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި ދުވުމަކީ ޓީމް ރޭހެއް ކަމަށާއި…

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް ދެވަނަ ބުރުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި އެމްޕީއެލް

021 hours 23 mins ago

ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕޮލިސް ކުލަބާއި އެމްޕީއެކް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކުގެ ގުރުލުން އިއްޔެ ހަވީރު…

މާލޭ ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ގްރީން ސްޓްރީޓް ޖެހިލައިފި

01 day 22 hours ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ގްރީން ސްޓްރީޓް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އެޓީމު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ އީގަލްސް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-0 ލަނޑުން…

ޓީއެފްއޭ ސްޕަރކިޑްސްގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދުވުމެއް ބާއްވަނީ

02 days 16 hours ago

ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން (ޓީއެފްއޭ) އިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއަދުނޫހަށް…

ފަސް ޢުމުރުފުރައަކަށް ބާއްވާ މަކިޓާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އަންނަ މަހު ފަށަނީ..

02 days 23 hours ago


ފަސް ޢުމުރުފުރައަކަށް ބާއްވާ މަކިޓާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އަންނަ މެއި މަހު ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ…

އޭޝިއަންގްރޯން ޕްރީގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވަނީ.

03 days 17 hours ago

އޭޝިއަންގްރޯން ޕްރީގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާ އެ އެތްލީޓު ޗައިނާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

އޭޝިއަންގްރޯން ޕްރީގައި ބައިވެރިވަނީ…

ހުސްފައިގާ 42 ކިލޯމީޓަރގެ ދިގު ރާސްތާ ދުވީ ބައްޕައަށްޓަކައި

03 days 17 hours ago

ހުސްފައިގާ 42 ކިލޯމީޓަރ ނުވަތަ ފުލް މެރަތަންއެއް ދުވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ބިމަށްއުފަން ދިވެހި ދަރިއެއް މިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕައަށްޓަކައި…

ކަސްޓަމްސް އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބިލިއާޑް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

03 days 23 hours ago

ކަސްޓަމްސް އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ބިލިއާޑް މުބާރާތެއް މިއަދު ކަސްޓަމްސްގެ ގޭމް ސެންޓަރގައި ފަށައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތް…

ޓީޗަރސް ބެޑުމިންޓަން މުބާރާތް މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފ

05 days 7 hours ago

އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިމަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެ މުބާރާތް ބާއްވަން ކުރިން ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ…

މޮހާން ބަގަން އާއި މާޒިއާގެ މެޗު މާޒިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

06 days 8 hours ago

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ މާޒިއާ އާއި އިންޑިއާގެ މޮހާން ބަގަން ބައްދަލުކުރި މެޗު މާޒިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު މާޒިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ލަނޑުންނެވެ.…

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް މިމަހުގެ 22 ގައި ފަށަނީ

06 days 15 hours ago

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް މިމަހުގެ 22ގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ތިން ވަނަ…

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 3 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

06 days 16 hours ago

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 3 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އަންނަ މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާމި…

ލެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފި

06 days 20 hours agoޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގައި ލެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެތްލެޓިކޯ ސެމީއަށް ދިޔައީ ކުއާޓަރ…

ޔުއެފާރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީއަށް ރެއަލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފި

06 days 22 hours ago


ޔުއެފާރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީއަށް ރެއަލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރެއަލް އިން ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގައި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާންމިއުނިކާ ދެކޮޅަށް…

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްޑީސީ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 week agoކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްޑީސީ ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ މޮޅުވީ މިނިސްޓްރީ…

 1 2 3 >  Last ›