ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ވަގަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން މަންމަ މަރައި ދެ ދަރިން ގައަށް ވަޅި ހަރައިފި

010 hours 6 mins ago

ޔޫއޭއީގެ ފުޖައިރާގެ ގެއަކަށް ވަންނަން އުޅުނު ވަގަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން އުމުރުން 39 އަހަރުގެ މަންމަގެގައަށް ވަޅި ހަރައި މެރުމަށްފަހު 11 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށާއި…

އުފަންވީ 'ޕެރެސައިޓިކް ޓްވިން' އަކާއިއެކު

017 hours 16 mins ago

އެފްރިކާގެ އައިވަރީކޯސްޓަށް އުފަން ޑޮމިނިގް، އުފަންވީއިރު އޭނާގެ ހަތަރު ފަޔާއި ދެ މައިބަދަ ހުއްޓެވެ.

ޗިކާގޯގެ އެޑްވޮކޭޓް ޗިލްޑްރެންސް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ،…

މިޞުރު ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށް ދިން ބަތްޕާރުސަލް ކައިގެން އެތައް ހާސްކުދިން ވިހަވެއްޖެ

018 hours 28 mins ago

މިޞުރު ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށް ދިން ބަތް ޕާރުސަލް ކައިގެން އެތައް ހާސް ކުދިން ވިހަވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސޮހާގް ސަރަހައްދުން އެކަނިވެސް މިދިއަ…

ބްރެޒިލުން ކުނި ގެރިމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާތާ އަހަރުތަކެއް- 2 އަަހަރުތެރޭ 100 އަސްވުރެ ގިނަ އޮފިޝަލުން ރިޝްވަތު ހިފި

018 hours 40 mins ago

މިހާރު ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ ބްރެޒިލުން ކުނި ގެރިމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މައްސަލައިގައި ހޯދިހޯދުންތަނުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާތާ އަހަރުތަކެއް…

އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް ކައިރީގަ 5 މީހުން މަރައި 40 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލި މައްސަލަ- ފުލުހުން ބަހެއް ނުބުނޭ!

022 hours 41 mins ago

ކާރެއްގައި ގޮސް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް ކައިރީގަ 6 މީހުން މަަރއި 40 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި އަދިވެސް ފުލުހުން އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ނުދެއެވެ. ހަމައެކަނި ހާމަކޮށްފައިވަނީ…

ޙަރަމްފުޅު ކުރިފުޅުމަތީގަ ކަކޫ ޖަހައިގެން ވެސް ބޭނުމީ ކަލާގެ ކައިވެނި- ވީޑިއޯ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!

02 days 11 hours ago

ތުރުކީގެ އަކީއޯން، އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ލޯބިވެރިޔާގެ ޢާއިލާ އާއި އަދި އޭނާގެ ޢާއިލާ އާއިވެސް އެކު މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ދިއައީ އެ ދިއުމުގައި ޚާއްޞަކަމެއް އެކުލެވޭނެކަން…

މަހަރަސްތުރާ ސްޓޭޓްގެ އެތައް ހާސް ޑޮކްޓަރުން ޗުއްޓީ ނެގުމުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން އަމުރުކޮށްފި

02 days 11 hours ago

އިންޑިއާގެ މަހަރަސްތުރާ ސްޓޭތްގެ އެތައް ހާސް ޑޮކްޓަރުން ޗުއްޓީ ނެގުމުން އެނބުރި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. އަދި ދިގު ޗުއްޓީގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންނަށްވެސް…

ދުންފަތާ، ބުއިންތަކާ ރަނަކީ އަސާސީ ބާވަތްތަކެއް ނޫން- ޓެކްސް އިތުރުކުރާނަން: ދުބާއީ

02 days 21 hours ago

ދުންފަތާއި ބުއިންތަކާއި ރަނަކީ އަސާސީ ބާވަތްތައް ނޫން ކަމަށާއި އެ ބާވަތްތަކުން ވެލިޔޫ އެޑެޑް ޓެކްސް (ވެޓް) ވެސް ނަގާނެ ކަމަށް ދުބާއީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ދުބާއީ…

މެދުއިރުމައްޗާ އުތުރު އެމެރިކާގެ 13 ޤައމަކުން ފްލައިޓުގަ އެމެރިކާއަށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ފޯނު.

02 days 22 hours ago

މެދުއިރުމައްޗާ އުތުރު އެމެރިކާގެ 13 ޤައުމެއްގެ ފަސިންޖަރުންނަށް ފްލައިޓުގެ ކެބިންގައި އެމެރިކާއަށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި މޯބައިލް ފޯނުކަމަށް އެމެރިކާއިން ކަނޑައަލައިފިއެވެ.…

އެެމެރިކާ ކިތަންމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް އަހްލާމް ނުފޮނުވަން އުރުދުންގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

02 days 23 hours ago

އެެމެރިކާ ކިތަންމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް އަހްލާމް ނުފޮނުވަން އުރުދުންގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމެރިކާއިން އަހްލާމް އަލްތަމީމީ އެމެރިކާޭއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް…

އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް އަނިޔާވެރިވާ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފިނަމަ އެޖެންޑާ

02 days 23 hours ago

އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ހައްޤުތައް ހިފަހައްޓައި އަނިޔާވެރިވަމުންދާ މައްސަލަ، ޖެނީވާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ…

އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް އަނިޔާވެރިވާ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފިނަމަ އެޖެންޑާ

02 days 23 hours ago

އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ހައްޤުތައް ހިފަހައްޓައި އަނިޔާވެރިވަމުންދާ މައްސަލަ، ޖެނީވާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ…

ގެރިމަހަށް ސަމާލުވޭ؛ ބްރެޒިލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ގެރިމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ!

03 days ago

ދުނިޔެއަށް އެންމެ ގިނައިން ގެރިމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެއް ޤައުމުކަމަށްވާ ބްރެޒިލް އިން ކުނިވެފައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެރިމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ…

އަހަރެންނަށް މިރޮވެނީ މޮޔަވަނީ މައިމީހާގެ ލޯބި ދަރިންނަށް ދޭން ނޭނގިގެން: ރިއޯ

03 days ago

މެންޗެސްޓަރގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިއޯ ފަރޑިނަންޑްގެ ކަމަކީ ގިނަގިނައިން ރުއިމެވެ. އާދައިގެ ރުއިމެއް ނޫނެވެ. އަޑުން އަޑުނަގައެވެ. ގިސްލައެވެ.…

ސްޕައިސް ގާލް މެލް ބީ ވަރވާން ކޯޓަށް!

03 days, 1 hour ago

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސްޕައިސް ގާލް މެލް ބީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސްޓީފަންގެ ކިބައިން ވަރިވުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އުމުރުން 41 އަަހަރުގެ ސްޕައިސް ގާލް…

 1 2 3 >  Last ›