ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ޕުޓިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ގިނަ ބައަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

02 hours 29 mins ago

ރަސިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ގިނަ ބައަކު މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

ވެރިރަށް މޮސްކޯ އާއި އެހެން ބައެއް ސިޓީތަކުގައި މަގުތަކަށް ނުކުތް…

އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް އުޅެނީ ދުނިޔެ ނިންމައި ޤިޔާމަތްކުރަން: ރޮޑްރިގޯ

02 hours 33 mins ago

އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް އުޅެނީ ދުނިޔެ ނިންމައި ޤިޔާމަތްކުރަން ކަމަށް ފިލިޕިންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ބުނެފިއެވެ.

ރޮޑްރިގޯ ބުނީ ނޯތް ކޮރެއާއިން ކުރާ ކޮންމެ ޓެސްޓެއް…

ފޭސްބުކްގެ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހަށިވިއްކަމުންދިއަ އަންހެނަކު 6 މަހަށް ޖަލަށް!

06 hours 50 mins ago

ފޭސްބުކްގައި އެކައުންޓެއް ހަދައި ހަށިވިއްކަމުންދިއަ އަންހެނަކު 6 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މަޣްރިބް…

މަދުރް ބަންޑާކަރް މަރާލަން ޕްރިތީ ޖެއިން އުޅުނީ ކީއްވެ؟

08 hours 11 mins ago

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރހިޓް ފިލްމުތަކެއް ކަމަށްވާ 'އާން- މެން އެޓް ވޯކް'، 'ފެޝަން' އަދި 'ޕޭޖް 3' ފަދަ ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓްކުރި މަދުރް ބަންޑާކަރް މަރާލަން، ޕްރިތީ ޖެއިން އުޅުނު…

ވިނޯދުކަންނާގެ ޖަނާޒާގައި މިހާރުގެ ތަރިން ބައިވެރިނުވުމުން ރިޝީކަޕޫރު ރަތަށް އަރައިފި

01 day 4 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރުތަރި ވިނޯދުކަންނާގެ ޖަނާޒާގައި މިހާރުގެ ޒުވާން ތަރިން ބައިވެރިނުވުމުން ރިޝީކަޕޫރު ރަތަށް އަރައިފިއެވެ.

ބޮލީވުޑުގައި ތަފާތު ރޯލުތަކެއް…

އަރަބި ޤައުމުތައް މިދަނީ ކުރިއަރަމުން- ބޭނުމީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން: ޕްރިންސް ނާއިފް

01 day 9 hours ago

އަރަބި ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއިއެކުވެސް އަރަބި ޤައުމުތަކުން ދަނީ ކާމިޔާބީ ހޯދައި ކުރިއަރަމުން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އަދިވެސް އިތުރަށް…

އިޒްރޭލުން ސީރިޔާގެ އެއާޕޯޓް ކައިރީގަ ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

02 days 2 hours ago

އިޒްރޭލުން ސީރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްޤްގެ އެއާޕޯޓް ކައިރީގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ސީރިޔާއިން ބުނީ މިސައިލް ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ…

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ވިނޯދު ކައްނާ މަރުވެއްޖެ

02 days 8 hours ago

ނިއު ދިއްލީ: ވެޓެރަން ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ވިނޯދު ކައްނާ މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 70 އަހަރުގައި ވިނޯދު މަރުވީ މިއަދު ހެނދުނު 11:20 ގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ އޮންލައިން…

ސަރިން ނަރވް ގޭސް ބޭނުންކުރީ ބަޝާރުގެ ސިފައިން- ފްރާންސް

03 days 8 hours ago

ސީރިޔާގައި އެންމެފަހުން ދިން ކެމިކަލް ހަަމަލާ ދޭން ބޭނުންކުރީ ސަރިން ނަރވް ގޭސް ކަމަށާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރީ ބަޝާރުގެ ސިފައިން ކަމަށް ޝައްކު ނުކުރާކަމަށް ފްރާންސުން…

ދުނޔޭގެ އެންމެ ފަލަ އަންހެނާ ޔޫއޭއީގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ޖާގަ ހޯދަނީ

04 days 2 hours ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ އަންހެނާ މިޞުރުގެ އީމާން އިތުރަށް ލުއިވުމަށްޓަކައި ޔޫއޭއީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފުރުޞަތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އީމާންގެ…

ޢަރަބިންނަށް ނިދިން ހޭލެވެން ފަށައިފި- ފައިސާ ހޯދަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

04 days 12 hours ago


އަރަބި ޤައުމުތަކަށް ނިދިން ހޭލެވެން ފަށައިި އިޤްޠިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ވިޔަފާރި އާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް…

ޠާލިބާނުންގެ ބައްޕަ އެމެރިކާ ހަމްދަރުދީ ހިފައިގެން އަފްގާނިސްތާނަށް ހިނގައްޖެ

05 days 3 hours ago

ޠާލިބާނުންގެ ބައްޕަ އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޖިމް މާރޓިސް އަފްގާނިސްތާނަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ޖިމް އެމެރިކާއަށް ދިއައީ ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނު ސިފައިންނަށް…

101 އަހަރުގެ އަންހެނަކު 100 މީޓަރުގެ މެރަތަންއެއް 42'64 ސިކުންތުން ނިންމައި 1 ވަނަ ހޯދައިފި

05 days 8 hours ago

101 އަހަރުގެ އަންހެނަކު 100 މީޓަރުގެ މެރަތަންއެއް 42'64 ސިކުންތުން ނިންމައި 1 ވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

ނިޔުޒީލަންޑްގެ އޯކްލަންޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ ވޯލްޑް މަސްޓަރސް…

ހިޖާބު އެޅީ ބައްޕަ ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނުމުން ރީތި ގޮތަކަށް ރައްދު ދީފި

06 days 8 hours ago

ޕެންސިލްވޭނިއާ ގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ލަމްޔާ އާއި ދިމާލަށް، އޭނާ ހިޖާބު ނުވަތަ ބުރުގާ އަޅަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ އެކަމަށް ބާރުފޯރުވާ، ބިރު ދައްކައިގެންނޭ ބުނުމުން،…

ދައްތަ ދިން ލަނޑު

06 days 10 hours ago

ޒަމާން މިއޮތީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިއީ މަޖަލަކަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކުރަން ޖެހިލުން ނުވާ، އަދި އެކަމަކީ ދެން ހުންނަ މީހާއަށް ކިތަންމެ ހިތްދަތިކަމަކާއި…

 1 2 3 >  Last ›