ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

އެޓަލާންޓާ އިން ވަރުގަދަ ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި

013 hours 58 mins ago

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެޓަލާންޓާ އާއި ވަރުގަދަ ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ރޭ މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ވަނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ.

ބަޔާން މިޔުނިކްގެ އެއްބަސްވުން ތިއާގޯ އާކޮށްފި

016 hours 15 mins ago

ޖަރުމަންގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރ ތިއާގޯ އެކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ.

ބަޔާންގައި މިހާރުވެސް މުހިންމު…

ރަޝިއާގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ވަރލްޑްކަޕްގައި ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަން ނިމްމައިފި

016 hours 29 mins ago

ރަޝިއާގައި އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުން ކަވާނީ އާކޮށްފި

016 hours 46 mins ago

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ އުރުގުއޭ ފޯވާރޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ.

ކަވާނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރީ،…

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އާސެނަލް އިން ހޯދައިފި

05 days 11 hours ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އާސެނަލް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

އާސެނަލް އިން ފައިނަލުގެ ފަހި ޖާގަ ހޯދީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި…

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޗެލްސީ އިން ހޯދައިފި

06 days 14 hours ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޗެލްސީ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޗެލްސީން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާރ އާބައްދަލުކުރި މެޗު…

އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާއިދުރަށް ދާންޖެހިއްޖެ

01 week ago

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވަރޑް އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާއިދުރަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ.

އޭނާގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވީ ޔުރޮޕަރ…

ޔުވެންޓަރސް އިން 80 ޕޮއިންޓު ހަމަކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް...

01 week 6 days ago

ޔުވެންޓަރސް އިން 80 ޕޮއިންޓު ހަމަކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެސްކާރާ އަތުން ޔުވެންޓަރސް މޮޅުވީ…

ސަޑިއޯ މާނޭ އަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ ސީޒަން ނިމިއްޖެ

03 weeks ago

ލިވަޕޫލްއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ސެނެގޯލްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭގެ ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނިމިއްޖެ…

ހެރީ ކޭން އަނިޔާއަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި

03 weeks ago

ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ޓޮޓެނަހަމްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން، އެކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ކޭންއަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން…

ހިގުއައިން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ދެ ގޯލުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް

03 weeks 2 days agoއިޓާލިއަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ކުރި ހޯދައިގެން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޔުވެންޓަސް…

ބާސާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑު ފަސޭހަކަމާ އެކު މޮޅުވެއްޖެ.

03 weeks 2 days ago


ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފަސޭހަކަމާއެކީ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.
ރެއާލް ރޭ މޮޅުވީ ލެގާނޭސް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން 2-4…

ހަޒާޑްގެ ދެ ގޯލުން ޗެލްސީން ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި.

03 weeks 2 days agoއެޑެން ހަޒާޑް ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑުން 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް ޗެލްސީން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު…

ފަހުވަގުތު އިބްރަހިމޮވިޗް ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ.

03 weeks 3 days ago


އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އާއި ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓަރޔުނައިޓެޑްކުޅުނުމެޗުއެއްވަރުވެގެންނިމިއްޖެއެވެ.

އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑު ރޭކުޅުނު…

އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ބްރައިނާއަށް "އުސެން ބޯލްޓް" ގެ ލަގަބު ލިބިއްޖެ

03 weeks 4 days ago

ޖަމައިކާއަށް އުފަން، އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ބްރައިނާ ލައިސްޓަން، "އުސެން ބޯލްޓް" ގެ ލަގަބު ހޯދައިފިއެވެ.

ޔޫކޭ ޑެއިލީމެއިލް ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި…

 1 2 3 >  Last ›